Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ   မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈမႄႈမၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၼၢင်းယိင်းၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးလုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်  ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးယူႇဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ဢွႆႈလႄႈၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ထၢင်ႇႁၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁူၼ်လင်ၾၼ်ႁၢႆႉၸႃႉ

ၽွင်းၼမ်ႉၶိုၼ်ႈၵေႃႈပႃၵိၼ်မူတ်ႉ ၽွင်းၼမ်ႉလူတ်းၵေႃႈမူတ်ႉၵိၼ်ပႃ ႁႃႁဵတ်ႇၽူလ်(ႁေတုၽလ) ဢမ်ႇၽိုတ်ႉသူၼ် ႁူၼ်ယွၼ်ႉၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈတၢင်းႁဵတ်း ဢၢင်ႈငဝ်းလၢႆးသေ ဢိင်တႂ်ႈႁူမ်ႈငဝ်းယူႇၼႂ်း မူႇ မုၵ်ႉ ၸုမ်း ၵေႃ တူင်ႇဝူင်း ဢၼ်ပွႆႇပၼ်သူၼ်ႇလႆႈလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၵမ်ႈၸႂ် ၵၢၼ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်ယႂ်ႇၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ်။ မိူဝ်ႈမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႈဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁဵတ်းပဵၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ၵႃႈမၼ်းၶႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၸူၵ်ႉပၵ်းတႅင်းသႅပ်ႇၸဵပ်းၵႅၼ်းႁူဝ်ၸႂ်ၽႂ် မိူၼ်ႁၢင်ႈလႅပ်ႈႁၢၼ်ႉဢူၵ်းႁၢၼ်ၸႂ်ဢဝ်ၵုၼ်းဢဝ်မုၼ် ပဵၼ်ၶုၼ်ယိင်ႈယႂ်ႇ...

ဢွၼ်ႇယိင်း 6 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ  ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၽွင်းဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ပီ   ယူႇႁိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸၢႆးယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်မႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ    ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း  ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးမၢႆမီႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ (တၢမ်ႇတၢႆ) ထိုင်ၽူႈၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵဝ်းလႅၼ်ႁွင်ႉၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ်  ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဝူၼ်ႉတႃႇပွင်ၵၢၼ်ႁၢႆႉ တေဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးမၢႆမီႈ တၢမ်ႇတၢႆ ပၼ်ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ  6/7/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း မွင်ႇတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇဢႃယု 19 ပီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img