Monday, May 20, 2024

ဢွၼ်ႇယိင်း 6 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

Must read

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ  ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၽွင်းဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ပီ   ယူႇႁိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸၢႆးယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်မႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ    ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း  ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵၼ်ၵူၺ်း။  မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း၊ ပွႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်။  ၺႃးဢၢႆႈ ၸၢႆး ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉမႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼေမႄႈမၼ်းလႄႈ မႄႈမၼ်းၸင်ႇလႆႈႁူႉ။  ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉဝႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ပီ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈယဵပ်ႉပဵၼ် 4 ႁွႆး။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈ  လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမိူင်းသူႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်တီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁူႉတႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉ။ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇယူႇၵႆလႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈဝႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပလိၵ်ႈဢဝ်မတ်ႉတႃသင်သေ  ပိုတ်ႇလိူင်ႈလၢဝ်း  ႁဵတ်းဢမုၻီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ဝႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းထၢမ်ယူႇ ဢဝ်မတ်ႉတႃသင်ပိုတ်ႇဝႆႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပလိၵ်ႈဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ သေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၽူႈၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ  မႃးၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တီႈ မိူင်းသူႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈလူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း