Thursday, June 20, 2024

မူတၢႆၼမ်တီႈလၢႆးၶႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၾင်လီလီ

Must read

မူတၢႆၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း မဵၼ်တူႇၼဝ်ႈ။ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၾင်ပၼ်လီလီ။

Photo Credit to Owner

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး မူၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်ၵႃႇလ တၢႆၼမ်သေ ၸဝ်ႈၶွင်မူ ဢွၼ်ၵၼ်ပႅတ်ႈ မၢၵ်ႇမိူဝ် ပႅတ်ႈတူၵ်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ၊ ၸွမ်းယုမ်း၊ ၸွမ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၾင်ထူမ်လိၼ်ပႅတ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထူမ်ပႅတ်ႈလီလီ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးမူတၢႆထႅင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ တၢင်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ၊ ပႅတ်ႈၸွမ်းယုမ်း၊ ပႅတ်ႈၸွမ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလီ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶုတ်းလိၼ်သေ ၾင်ပၼ်လီလီလွင်ႈၼႆႉ။ တၢင်းပဵၼ်မူ ဢၼ်မူလႆႈတၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဝႂ်ႁူသွမ်ႇ ၶႃမူသွမ်ႇ။ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ (၀က်နားရွက်ပြာ) ၼၼ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်းဢိူင်ႇ/ပွၵ်ႉ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- သင်ဝႃႈ မီးမူတၢႆၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾင်လိၼ်ပၼ်လီလီ၊ သင်ဝႃႈ မီးမူဢမ်ႇယူႇလီၼႆ ႁႂ်ႈႁွင်ႉၾၢႆႇမေႃယႃသတ်းၶဝ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃ ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၼႄ တီႈၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈယူႇ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းလၢတ်ႈၼႄ တီႈပွၵ်ႉၽႂ် ဢိူင်ႇမၼ်း ႁႂ်ႈႁူႉၵၼ်၊ သင်ဝႃႈမူဢမ်ႇယူႇလီၼႆ ႁႂ်ႈမႃးႁွင်ႉၾၢႆႇမေႃယႃသတ်းၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈမူတၢႆ တီႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းတႄႉ လွင်ႈမူတၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ၶႅပ်ႇဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃႈပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းၶႃႈ” ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးလွင်ႈမူလူႉတၢႆမႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၸွမ်းရႃႇသီႇဢုတု ၶၢဝ်းၵတ်းလႅၵ်ႈၶဝ်ႈတၢင်းမႆႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉမႃး ၵႃႇလမူ၊ ၵႃႇလၵႆႇ ပဵၼ်ၵၼ်လၢႆတီႈလၢႆဝဵင်း၊ တၢင်းပဵၼ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးသမ်ႉ ၵိပ်ႇၸဵပ်းလိၼ်ႉၸဵပ်း ၸပ်းၽႄႈ တၢင်းပွတ်းသိုဝ်လိုဝ်း မိူင်းယၢင်း တၢင်းထုင်ႉၾၢႆႇႁွင်ႇ ၵဵင်းတုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝူဝ်းတၢႆၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း