Saturday, June 15, 2024

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃပီၼႆႉ မိူင်းထႆးတင်းမိူင်းတႆး ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်

Must read

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ မိူင်းထႆး တင်း မိူင်းတႆး ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်၊ ယွၼ်ႉပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီဝႃႇထၢပ်ႈ ဝႃႇသွၼ်ႉ။ မိူင်းထႆးၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းတႆးၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႃႈ။

Photo Credit to ၸၢႆးဝၼ်း – ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2020 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႈမူၼ်း၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးၶိုၼ်၊ ယူၼ်း/ မိူင်း ပီႈၼွင်ႉမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈဝႃႇသႃၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးသမ်ႉ တေၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ။ ပီၼႆႉ တၢင်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းတႆးတႄႉ ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးသုဝၼ်း ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတႄႉ တၢင်းမိူင်းထႆး တၢင်းပီႈၼွင်ႉတႆးၶိုၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းထႆးၶဝ်တႄႉ ၶဝ်ႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ တေၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႃႈၵၼ် ပီၼႆႉ ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃၼႆႉ ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တၢင်းၾၢႆႇတႆးလႄႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီထၢပ်ႈ/ သွၼ်ႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတၢင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း (ပထမ) ၵူၺ်း။ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်သမ်ႉ တေၶဝ်ႈဝႃႇၼႂ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း (တုတိယ)။ ပီၼႆႉ တႆး – ထႆးလႄႈ တႆးၶိုၼ် မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ပဵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်။ လွင်ႈပိူင်ႈၵၼ်ၼႆႉ 4 ပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈမႃးၶွပ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈဝၼ်းသိလ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉပိူင်ႈၵၼ်ၵေႃႈမီးၼမ်ၼႃႇ။ ပေႃးၾၢႆႇတႆး ပဵၼ်ဝၼ်းသိလ် မိူဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းသိလ် ပီႈၼွင်ႉထႆး/ တႆးၶိုၼ်။ မၢင်ပီၵေႃႈ ပိူင်ႈဝၼ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီး။ မၢင်ပီၵေႃႈ ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ/ ဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝၼ်းသိလ် မႅၼ်ႈၵၼ်ၵေႃႈမီး” ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးဢဝ်လၢႆးၼပ်ႉတၢင်းၾၢႆႇတႆးဝႃႈ ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီဝႃႇထၢပ်ႈ/ သွၼ်ႉ၊ ပေႃးဢဝ်ယၢမ်းလဵဝ်ဝႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ် လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း(ပထမ)။ လိူၼ်ၼႃႈ လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း(တုတိယ) ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပဵၼ်ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ။

ပေႃးဢဝ် လၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇတၢင်းၾၢႆႇတႆးၶိုၼ်၊ မိူင်းထႆးသမ်ႉ လိူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝႃႇထၢပ်ႈ/ သွၼ်ႉ မိူၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၸဝ်ႈၶူးၵုလသိ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈသြႃႇၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ) ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ ပိူင်ႈၵၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ ၸဝ်ႈၶဝ်တေၶဝ်ႈဝႃႈ လိူၼ်ၼႃႈပူၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ် လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း(ပထမ)ၵူၺ်း။ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်သမ်ႉ တေၶဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း (တုတိယ)။ ပေႃးဢဝ်ပီလိူၼ်ဝၼ်း ဢဝ်ၾၢႆႇသႃသၼႃ ပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်းဝႃႈၸိုင် မၼ်းၵႆႉၽိတ်းၵၼ်ၼႃႇ မိူၼ်ဝၼ်းၽိတ်ႈ၊ ဝၼ်းသိလ်၊ ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ ဢွၵ်ႇဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းမိူင်းထႆးလႄႈ မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵႆႉပိူင်ႈၵၼ်။ ပေႃးၼပ်ႉၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈပီၶရိတ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တၢင်းမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ (သီလင်းၵႃ)၊ မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ (လိူၼ်ဢေႃႊ ၵတ်ႊသ်) မိူၼ်တင်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ သင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ၼႂ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း (တုတိယ) ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ။ ပေႃးပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၶိုၼ်၊ တႆးလိုဝ်ႉ၊ တႆးၼိူဝ် တၢင်းပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ တေၶဝ်ႈဝႃႇသႃ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2020 -ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း