Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းႁၢႆႉ

ၵူၼ်းပႂ်ႉၸူၼ် / ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ  လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  

ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်း ယိပ်းမိတ်ႈ/ လႅဝ်း  ပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်း လမ်းၸူၼ်ႁိမ်လိပ်း ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  မႆႈၸႂ်တႃႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၵူၼ်း  3 ၵေႃႉ ယိပ်းတၢင်းမိတ်ႈ/ လႅဝ်းသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသွၼ်ႉမႃးၸွမ်းၵၼ်...

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 29 ပီ ထုၵ်ႇၸူၼ်သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်း  ႁိူၼ်း မၼ်းၼၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၸၢႆးသႅင်ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းၼၢင်းယူႇႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ/ ၸူၼ်ၽၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၺႃးၽၼ်းသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼေႃႇတူၺ်းလၢႆႇ ထုၵ်ႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉသွင်ၵေႃႉ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၺႃးၽၼ်း သႂ်ႇထႅင်ႈလႆႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ Hot...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 5/9/2020 ၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႈၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈဢူၵ်း  တၢႆထင်တီႈ။ ၸၢႆးဝတူင်ႇထုၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် “ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ” လၢတ်ႈဝႃႈ -...

သၢဝ်ဝၢၼ်ႈယိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸၵ်ႉထူင် ဝူင်ႈၵၢင် ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ

သၢဝ်ဢွၼ်ဝၢၼ်ႈယိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸၵ်ႉထူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ။ ဝၼ်းထိ 21 /06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 09:30 မူင်း ၼၼ်ႉ သၢဝ်သၢဝ် သႅၼ်းဢႃႇယု ႁိမ်း 20 ပီ ၵႂႃႇလၢႆးၶႃႈ ၸွမ်းပႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတိလႆႈ ၽူႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ

ပလိၵ်ႈၸေႈမိူင်း မိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တိလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ  ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ  ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵုမ်းၶင် လုင်းတိၼ်ႇဢူင်း (ႁိုဝ်) ဢၢႆႈဢူင်း ဢႃယု 60 ပီ  ၽူႈဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း လုလွၼ်ႇထင်တီႈ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ(သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ သွင်ၵေႃႉၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်း လုလွၼ်ႇ  ထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 05/10/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:30 မူင်း  ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်း ယွတ်ႈ (သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ပွၵ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img