Monday, May 20, 2024

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း လုလွၼ်ႇထင်တီႈ

Must read

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ(သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ သွင်ၵေႃႉၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်း လုလွၼ်ႇ  ထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo By Kyauk Mae Youth/ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ(သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 05/10/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:30 မူင်း  ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်း ယွတ်ႈ (သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ပွၵ်ႉ 7  ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 2 ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းသေ  ယိုဝ်းသႂ်ႇ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸွမ်းဢူၵ်း ၸွမ်းၶႅၼ် ၸွမ်းၶႃ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး 7 တီႈ။

- Subscription -

သင်ၶၸဝ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး တူၼ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉလႂ်မႃးယိုဝ်း ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း ထိုင်တီႈၼႂ်းၵျွင်းၵမ်းလဵဝ်  ။   တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း တင်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် တင်း မိူင်းယဝ်ႉ”  ဝႃႈၼႆ။

ပဵၼ်ၽွင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ်တေၶိုၼ်ၵျွင်းဝႆႈၽြႃး။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၵေႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉသေ ဢၢင်ႈတေၶဝ်ႈၼႂ်းၵျွင်းတႃႇဢွၼ်ဝႆႈၽြႃး။ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းၵုင်း သွၵ်ႉလူၵ်ႉယေးမႃး။ မႃးယိုဝ်းယဝ်ႉသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလမ်းၸွမ်းၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်း ယွတ်ႈ (သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ)  ဢႃယုလႆႈ 40 ပီပၢႆ ဝႃႇသႃ လႆႈ 20 ဝႃႇပၢႆ ။ ၸႃႇတိတီႈၵိူၼ်ႇပဵၼ် မၢၼ်ႈသွၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽႂ်းၽၢႆ၊ တူၺ်းလူၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မီး 200 ပၢႆ။ ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းသင်ၶၸဝ်ႈ/ ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Kyauk Mae Youth/ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ(သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ  ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းသေ လႆႈလုလွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင်တႄႉတႄႉ  ။  ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈတိုၵ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်း သီႇၸၼ်ႉ ယင်းပႆႇယဝ်ႉ။  ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်း မိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်း သင်ၶၸဝ်ႈ ပဵၼ်သုမ်းယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၼႆႉယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ် လုမ်းလႃး ဝႆႉတီႈၵျွင်းယွတ်ႈ ။ၵျွင်းယွတ်ႈၼႆႉ မီးႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၸမ်ႁူင်းပလိၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 14 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်မိူင်းလႄႈ သင်ၶ ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်မွၵ်ႈ 200 ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈဝၼ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးယၢမ်းလဵဝ်၊ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းတႆးသွင်ဢၼ်တေႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ  – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း