Tuesday, June 18, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၽူႈယိင်းဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတီႈသီႇပေႃႉလႄႈ ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2020 ၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႈၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈဢူၵ်း  တၢႆထင်တီႈ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝတူင်ႇထုၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် “ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ” လၢတ်ႈဝႃႈ – တၢႆထင်တီႈ လႄႈတူဝ်တၢႆမၼ်း ဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းယိုဝ်းတႄႉပဵၼ်ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉ- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/9/2020 ၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇ ပွၵ်ႉသူၺ်ႇၵျွင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈ တိၼ် တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ။

ဢူးၼီႇဝိၼ်းဢူး ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉသူၺ်ႇၵျွင်း ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတိၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵေႃႈ ပလိၵ်ႈသီႇပေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉလမ်းႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းၸၢမ် ၵူၼ်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ဢၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉၵႆႉၵႆႉမီးၼႃႇၶႃႈ။ ပေႃးမီးမႃးၵေႃႈ ၵူၼ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈ။  ပေႃးႁိုင်မႃးၵေႃႈ ဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းႁၢႆၵႂႃႇႁဵတ်းၼႆလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ်ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်။ လွင်ႈလၵ်ႉလွမ် ယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈၵႆႉၵႆႉမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း