Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းထႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈၵူၼ်းထႆး 40 ၵေႃႉ ပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈၼမ်း ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸွႆႈၵၼ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ မႃးမီးတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 41 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈထႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းထႆး ႁိမ်း 100 ၵႂႃႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ၵူၼ်းထႆး ႁိမ်း 100 ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းတၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၊ ၶူးပူင်သွၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း...

ၵူၼ်းထႆးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး ပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသွၵ်ႈႁႃတိၺွပ်းၵူၼ်းထႆးၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆးယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် သမ်ႉၵႂႃႇတိၺႃးၵူၼ်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသွၵ်ႈႁႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပလိၵ်ႈထႆး သေၸွႆႈ ၶူၼ်ႉႁႃ ၵူၼ်းထႆးသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးမၢႆတႃႇတိၺွပ်းယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် သမ်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းလိၼ်တႆး တီႈဝၢၼ်ႈပႃၶီး ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ  ၸေႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ယၢၼ်ႇၼၢႆႇထုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၵူၼ်းထႆး သၢမ်ၵေႃႉ  ဢၼ်ပႃး ၸိုဝ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img