Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇလဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 02/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၵုမႃႇလ ဢႃယု 14 ပီ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇ မႅင်းမႃးတွႆႇ (ထုပ်ႉ) လဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႊဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း သွင်လမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင်တၢင်း   ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၵႅတ်ႈ လႄႈ မိူင်းယေႃ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵႃး  ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း မၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းလႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉဢမ်ႇႁူႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈလၵ်း  (ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈလုမ်းလၢင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸုမ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းလူႁဵတ်းဝူတ်ႈဝၢတ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃတင်းလၢႆဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဝႆႉ ယႃႇၽူမ်ႈၵႂႃႇဝႆႈသႃလူႇတၢၼ်းတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃ ဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉ...

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈ CDM သေ ႁႂ်ႈဢဝ်ၸုမ်ႈ ဢိူင်ႇ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2021 သိုၵ်းၶၢင် KIA/ KIO ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇၸူး  လုၵ်ႉသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 15 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသံဝရ တီႈထမ်ႈမိူင်း ၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်လုၵ်ႈ သိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတၢမ်းၸႂ်တင်းသဵင်ႈလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img