Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိင်ႇသၼ်ႇ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း မိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ ထူပ်းၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 7.4 ၊ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇ ၵူၼ်ႇပင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2020 ယၢမ်း 10:29 မူင်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) တၢင်းႁႅင်း 7.4 မႅၵ်ႉၼိၵျုတ်ႊ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇတီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းတူၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img