Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ- ၼမ်ႉပွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆႁူးလၢႆတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶမ်ႈဝႃး ၶဝ်ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉမႃးမီးတၢင်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ...

ၼူၶူပ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ်သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းၾူၼ် ပီ 2023 ၼႆႉ ၼူယႃႉတဝ်ၶူပ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ   ၸဝ်ႈသူၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းငိုၼ်းတိုၼ်း  ဝႃႈၼႆ  ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သူၼ်ၸွမ်းလွႆမိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းႁွင်ႇ လွႆၵူင်ၼၼ်ႉႁေ ပီၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၶၢႆးၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ၺႃးၼူၶူပ်း ၵိၼ်ၵႂႃႇမူတ်းပိတ်းတင်းသူၼ်တႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇၶဝ်ၵိၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းလႅၼ်မၼ်းတိၵ်းတိၵ်း။ ၵႂႃႇလွၵ်ႇၵႂႃႇယႃႉယူႇၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇပၢႆႈ...

ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ငိုၼ်းတိုၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉလႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼမ်လိူဝ် ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်မေႊ - ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်မႃးပဵၼ်လၢၵ်ႇလႄႈ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၸိူဝ်ႉၾၼ်း၊ ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ၊ ၵႃႈၸၢၵ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈသေ...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆးၼမ်ႉၸၢင် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် ယွၼ်ႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆး ဢၼ် လုင်းၵျဵဝ်းသၢင်းဢွၼ် ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်း တေႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပေႃးထိုင် မႃးဝၼ်းတီႈ 26/12/2021 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆႉၶႃး၊...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ လႆလွင်ႈၼွင်းတွင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလၢႆလၢႆလင်၊ တူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ၵေႃႈထူမ်ႈပႃး ၶဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၼမ်ႉပႃႇ လႆလေႃႇၼွင်းထူမ်ႈ၊...

မူင်ႈယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၽႄႈဝႆး  ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ပီ 2018 ၼႆႉမူင်ႈယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆ ၸေႈဝဵင်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ လူင်းထိုင် မိူင်းၵိုင်၊ ၼမ်ႉၸၢင် ။ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလုသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ။ “တႄႇႁၼ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ၶဝ်ၵိၼ်ဝႆးၼႃႇ။ ၼိုင်ႈတူၼ်ႈမွၵ်ႈ 50 တူဝ်ၼႆႉတီႈၵႄႇသုတ်းမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈဝႆး။  တၢင်းပွတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img