Friday, December 8, 2023

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆးၼမ်ႉၸၢင် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် ယွၼ်ႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆး ဢၼ် လုင်းၵျဵဝ်းသၢင်းဢွၼ် ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်း တေႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပေႃးထိုင် မႃးဝၼ်းတီႈ 26/12/2021 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆႉၶႃး၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ ဢူးမၢင်ႇလႄႈ ၼွင်မူဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁႂ်ႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ယဝ်ႉမူတ်း။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉမႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈ ၵၢပ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၵဵပ်းၼႆႉ တင်း 4 ဝၢၼ်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်း လိုၼ်းသုတ်းၶႃႈ။ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈတူၵ်းၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉ။ ဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ ဝၢၼ်ႈလၢႆႉၶႃးၼႆႉ ၶဝ်ယွၼ်း 55 သႅၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”  – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလၢႆႉၶႃးၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းတင်းမူတ်း မီး 200 ပၢႆ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသမ်ႉ မီး 100 ပၢႆ ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႆႈ ၵဵပ်းၵၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ 2 မိုၼ်ႇပျႃးသေ သႂ်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႈ ပိူင် ၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်မီးငၢၼ်းတႃႇႁဵတ်း လႆႈလၢႆးလႆႈသင် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉမႃးႁဵတ်းၵူၺ်း ႁဵတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆ ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ငိုၼ်းၵေႃႈႁႃယၢပ်ႇတႄႉၶႃႈ”- ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမၼ်းထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလၢႆႉၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ်၊ ဝၢၼ်ႈဢူးမၢင်ႇ လႄႈ ၼွင်မူဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႃးယႆး ၵုမ်းၵမ်။ တင်း 4 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း