Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်း RCSS

ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ့် လၢမ်းၸပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မီးထိုင် 2 ႁဵင်ပၢႆ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်   ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 50 လင် ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA, SSPP ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ လႆႈၶိုၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး 2 ဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  2 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းၽေးသိုၵ်းပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈ ႁိူၼ်းၼွင်ႉ  ၵမ်ႈၽွင်ႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇသဝ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းၼမ်ႉပေႃႈ ။ ၼၢင်းမွၼ်းပဝ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး လဵင်ႉလုၵ်ႈ – လုၵ်ႈတူၵ်းၽၢၵ်ႈ မႄႈတၢၵ်ႇတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလဵင်ႉလုၵ်ႈ ၵွၼ်ႇလိူၼ်ပႆႇတဵမ်၊ လုၵ်ႈတူၵ်းၽၢၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႄႈတၢၵ်ႇတၢႆၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၽတ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ (ၸိုဝ်ႈၼၢင်းၵေႃႇ) ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တွင်ႇထဵၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢၵ်ႇပၢႆ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်ငႃးသိုၵ်း 2 ငႃး သေ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၾၢႆႇလဵဝ်သႂ်ႇ တပ်ႉ RCSS/SSA တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 30/9/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ - ငႃးၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၵျွႆးၵူင်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ လမ်းသွၵ်ႈၸွမ်းလင်သိုၵ်းတႆးပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၾၢင်ႉလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်းႁႅင်းလႄႈ ၾၢႆႇ RCSS လႆႈၾၢင်ႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵူႈမိူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 25/6/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ။ ယၢမ်းလဵဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img