Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်း SSPP တီႈမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်း သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:50 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 79 ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလွႆၵွင်းတုၺ်...

ဝၢႆးၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇမႃး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလေႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 20 ၵမ်းပၢႆ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS/SSA ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉ RCSS   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  20 ၵမ်းပၢႆ ။  သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႄး  RCSS/SSA  ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ၼႆသေ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်ႈတႄႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ မႃးထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA   ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵႂႃႇသွၼ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ။ 4/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢတ်ႇႁိၼ် ၊ ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇ SSPP ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။  ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ 22/7/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၊ ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးဢုင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်မူင်ႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆၽေးသိုၵ်း ထိုင်ဝၢၼ်ႈသွင်ၵႄး။ ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်းၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းသွင်ၵႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈႁိမ်း 50 သွၼ်ႈယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၵုင်းၺွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။   ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ꨸ “ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးႁိုင်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၼွင်- ၵေးသီး  ၽွင်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် - ၵေးသီး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈဢိုတ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆ တၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ် တၢင်းမိူင်းၼွင် - ၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း...

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈသို ၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်သေၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉမႂ်ႇ

တင်ႈတႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 21 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ  ႈ ၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆတပ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်လူင်းၸူး 5 တိူင်းသိုၵ်း - တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img