Wednesday, July 17, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၼွင်- ၵေးသီး  ၽွင်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈဢိုတ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆ တၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ် တၢင်းမိူင်းၼွင် – ၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင်ၵေးသီး

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈပဵၼ် ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းလွႆတွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် လႆႈဢိုတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး။ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိုတ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တီႈၵဵတ်ႉ တပ်ႉၶလယ 131 ၵေးသီး တင်း ၵဵတ်ႉၶလယ 9 မိူင်းၼွင် သွင်တီႈၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း  တီႈၵဵတ်ႉၶလယ 131 ၵေးသီးတႄႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်း။ တီႈၵဵတ်ႉၶယလ 9 မိူင်းၼွင်တႄႉ တိုၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၵၢဝ် ၼွင်သွမ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၵေးသီး – မိူင်းၼွင်ၼၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ”ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – ၵေးသီးၼႆႉ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆသေ သင်ဝႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းမႃးၸိုင် ၵူဝ်လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢိုတ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ပေႃးပူၼ်ႉ 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵႂႃႇၸိုင်  ဢမ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း