Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး/ဝၼ်းမိူင်းတႆး/ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး 7 February ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းသႂ်ႇပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆတွင်း ဝၼ်းတီႈ 7 Feb ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 74 ပီ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး သူင်ႇမွပ်ႈထိုင်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းသႂ်ႇပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 7 Feb 2021  ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 74 ပီ ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ဝၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်တေဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ် ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ် ၽူႈၼမ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇ ၽူႈၼမ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇၵၼ် ဢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁဝ်း ၼႆ တေမီးယူႇတင်းၼမ်။ ဝၼ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 01/02/2021 ၼၼ်ႉ သၼ်ယၢၼ်း...

RCSS တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မိူၼ်ၵူႈပီ

ပီၼႆႉ တီႈလွႆတႆးလႅင်း ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS/SSA တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီ ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2021 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီ ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ...

ၾၢင်ႁၢင်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးပီၼႆႉလႄႈ ပေႃႇလသီႇ RCSS/SSA မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼၼ်ႉ မီတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႈၵၢင်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၽူႈဢၢၼ်ႇ ၶၢဝ်ႇ လႄႈၽူႈထွမ်ႇငိၼ်းသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈထၢမ် သူင်ႇၶေႃႈထၢမ်မႃးၼၼ်ႉသေ  ယိင်းသၢႆမွၵ်ႇႁွမ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်...

7Feb ဢိူၺ်!! ၸွင်ႇတေပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉ

ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈၽိတ်းတိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈတူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်တိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယူႇၾၢႆႇသုမ်းတိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း ……….. လႃႇမႃႈ (လႅပ်ႈပႃးဢၢႆလူမ်းၽိုၼ်ႉသေ - ၶလိူၵ်း!! တႃႉၽႂ်ယႃႇႁဵတ်းသင်သႄလႃႈမႃႈ!) ဢၼ်ထဵင်ၵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ...... ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဝၼ်းမိူင်းတႆး ဝၼ်းတႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ....... ပေႃးတေၸႂ်ႉ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိူင်ႉၼႆ တႆးတိုၵ်ႉတႄႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး 73 ပီ ၵူၺ်းႁႃႉ ၼႆဝႃႇ ပေႃးတေၸႂ်ႉ ဝၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူင်ႉၼႆ မိူင်းတႆး တိုၵ်ႉမီးမႃး 73...

ၽူႈတႅမ်ႈႁွင်ႉဢွၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႂၢမ်း/တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၽႂ်/တႄႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ်

ပေႃးဝႃႈ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁိုဝ် ၸွမ်ပိဝ်တႆး လိူင်ၶဵဝ်လႅင်ၼႂ်းၵၢင် မီးဝူင်းလိူၼ် တင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး “ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ” ၼႆ ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉဝႃႈ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပူၵ်းတင်ႈ ၵိုၵ်းၵပ်းၸွမ်းမႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တႄႇ မႃးမိူဝ်ႈ 7/2/1947 ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တႄႉမၼ်း ၽႂ်ၵေႃႉတႅမ်ႈႁွင်ႉ...

ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၵဝ်းလႄႈ ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 7 Feb ၼမ်ႉၶမ်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ

ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉ ႁႅင်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉ တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး/ဝၼ်းမိူင်းတႆး/ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး 7 February  ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 01/02/2020 ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img