Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်  

ဝၼ်းတီႈ 12/2/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ၊ ပဵင်းဢႃယုၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈမီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 77 ပီၼႆႉ ႁူမ်ႈတုမ် မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵိုမ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ။ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိုၼ်းၸိုင် ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃး မိူင်း...

ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ပွၵ်ႈၶိုၼ်းထိုင်လႅၼ်လိၼ်ထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸွမ် ၸိၵ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၼမ်းယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ...

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၽႂ်တေၽွမ်ႉ

လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 12 ပီ 2022 ၼႆႉ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ (ပြည်ထောင်စုနေ့) ၼၼ်ႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်မႃး 75 ၶူပ်ႇ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ မွၵ်ႇႁွင်ႉထိုင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၼွၵ်ႈၶွပ်ႇမၢႆမီႈၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

လွင်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်တႄႇဝၼ်းထီႈ 3 - 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႉလွငၿိဝ်ႊရီႊ 1947 ၸဝ်ႈၾႃႉ တူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶွၼ်ႈတုမ်တီႈပၢင်လူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်။ ပုၼ်ႈတႃႇၵမ်ၸႃတႃမိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈတူဝ် တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈႁွမ်း ၵၼ်။ ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈတုမ် (ဢၼ်မၢၼ်ႈႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ၶွင်ႊသီႊၸဝ်ႈၾႃႉ”) ဢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈဢွၼ်တင်ႈဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ် “ၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး”...

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ယႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၼ်းတီႈ 9/2/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ (ပီၵွၼ်း သႅင်) ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႃၼႆ။ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2020 ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းတေၵႂႃႇပၢင်လူင် ဝဵင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း တႃႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ တေႁူပ်ႉထူပ်းပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ “ၶိုၼ်းၼႆႉတႄႉ ၼွၼ်းတူၼ်ႈတီးၶႃႈ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img