Tuesday, September 26, 2023

ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ပွၵ်ႈၶိုၼ်းထိုင်လႅၼ်လိၼ်ထႆး

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸွမ် ၸိၵ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၼမ်းယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၽႅဝ်မႃး တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၶိုၼ်း လီငၢမ်း။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
Photo by – ThaiPBS North/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 76 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅပ်ႊ ပိဝ်ႊရီႊ 12 ဝၼ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ RCSS ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူႈပီယူႇ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တေယူႇတီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇ ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉၼႆ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ မွၵ်ႇထိုင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ်လႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်း RCSS ႁွတ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၊ ဝၼ်းတီႈ 12 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2023 ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးထိုင်ၶိုၼ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး။

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မွၵ်ႇထိုင် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႄႉ တေပဵၼ်ၸွမ်ႁၢၼ် ဢေးဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေပႃးၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် လႄႈ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2015 ပၢၼ်တဵင်းၸဵင်ႇ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း