Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 လင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 70 လင်ပၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PNLA  ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ၼႂ်း ဢိူင်ႇၸၢဝ်းငၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး...

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လင်ၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လင်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇမေႃႇၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႅတ်ႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊလိူတ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊလိူတ်ႊသေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼၢင်းၶမ်းပူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 5 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ဝႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊလိူတ်ႈသေ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်တီႈႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႈၵုင်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ် ယၢမ်းလဵဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img