Saturday, April 13, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 လင်

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 70 လင်ပၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PNLA  ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ၼႂ်း ဢိူင်ႇၸၢဝ်းငၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇ 75 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးသေ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA တပ်ႉၸုမ်း 1 ထွႆပၼ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉႁူးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ ႁိူၼ်းယေး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 75 လင်။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၸၢဝ်းငၢဝ်း မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လင်ႁိူၼ်းတင်းမူတ်း မီးၸမ်ပၢၵ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉ 19 လင်။

မိူဝ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းဝၢၼ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈ ထိူၼ်ႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၸူးပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈၵႆပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ – ႁူဝ်ပူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်မွၵ်ႇမႆႇ – တူၼ်ႈတီးလႄႈ မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း