Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ

ႁူင်းၵႃႊသီႊၼူဝ်ႊ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၶွင်ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ လုၵ်ႉမျႃႉဝတီႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇပၵ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ 5 ႁူင်း

တီႈဝဵင်းၸေးတီးသၢမ်ဢူင်း (ဢၼ်မၢၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၽြႃးတူင်းသူႇ) ၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁူင်းတေႃႇလွင်းၵႃႊသီႊၼူဝ်ႊ ဢၼ်ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇၶဝ် မႃးတင်ႈဝႆႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လွၵ်ႇ ငိုတ်ႈလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လိူင်ႇၼမ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမႃး မီးထိုင် 4 - 5 ႁူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းတေႃႇလွင်းလႄႈ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းတပ်ႉ 275 မျႃႉဝတီႇၶိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၸွႆႈ တီႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF သေ ၶဝ်ႈၼႂ်းတပ်ႉ ၶလရ 275 ၶိုၼ်းသေတႃႉ တီႈတပ်ႉၵွင် 355 - 356 - 357 ၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းယၢင်း KNLA ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းယၢင်း...

ဝၢႆးလင် သုမ်းတပ်ႉၵွင် 275 ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်း

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉၵွင် 275 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း မႃးပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း 275 ၼၼ်ႉ 2 ၵမ်း။ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်ပႃးထႅင်ႈ...

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNLA /PDF/KNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဢၼ်လဵဝ် တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶလယ 275 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 275  ထွႆတပ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img