Thursday, July 18, 2024

ႁူင်းၵႃႊသီႊၼူဝ်ႊ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၶွင်ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ လုၵ်ႉမျႃႉဝတီႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇပၵ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ 5 ႁူင်း

Must read

တီႈဝဵင်းၸေးတီးသၢမ်ဢူင်း (ဢၼ်မၢၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၽြႃးတူင်းသူႇ) ၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁူင်းတေႃႇလွင်းၵႃႊသီႊၼူဝ်ႊ ဢၼ်ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇၶဝ် မႃးတင်ႈဝႆႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လွၵ်ႇ ငိုတ်ႈလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လိူင်ႇၼမ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမႃး မီးထိုင် 4 – 5 ႁူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းတေႃႇလွင်းလႄႈ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၸုမ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆလႄႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ၸိူဝ်ႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်း ဝဵင်းၸေးတီးသၢမ်ဢူင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။  

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ ပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈၾင်ႇမျႃႉဝတီႇ ယင်းတီႉလႆႈ ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊလႄႈ ၾူၼ်း၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆး ၾႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ တင်းၼမ် တီႈလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၸေးတီးသၢမ်ဢူင်းၼၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇ – ၶၢဝ်ႇယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း