Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မွၵ်ႈ 80

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 79 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈထုင်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း၊  ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်း လဵၼ်း ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။...

ၽွင်းမိူင်းလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တေပၼ်ၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇဝႃႈ တၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၼၢင်း 74 ပီ

တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆသေ ၽွင်းမိူင်းလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပၼ် ၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း 38 ဢၼ်ပိုတ်ႇမႂ်ႇၼႆႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဝႃႈၼႆ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သဵၼ်ႈ 38 (ၼႂ်းၵႄႈ 73 လႄႈ 78 )  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မႁႃႇဢွင်ႇမျေႇ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တေၸတ်းပွႆးပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းသေ...

ပိူင်ပဵၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ယူႇယူႇၾႆးၽုပ်ႉလုၵ်ႉမႆႈပဵၼ်တီႈ ပဵၼ်ၵမ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး)

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၼၼ်ႉ ယူႇယူႇၾႆးၽုပ်ႉလုၵ်ႉမႆႈ ႁင်းၵူၺ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၽဝ်ႁိုဝ် ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသင်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၶႄၾႆး လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ မၢႆႁိူၼ်း 14/11  ယူႇ သဵၼ်ႈတၢင်း မျႃႇၸၼ်ႇတႃႇ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 28 လႄႈ 29 ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈဝႃး 18/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇယူႇၾႆးၽုပ်ႉလုၵ်ႉမႆႈ ၽႃႁိူၼ်း၊ ပိုၼ်ႉႁိူၼ်း...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 39 ပီ ၽဝ်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈပႅတ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ယုတႃႉ ဢႃယု 39 ပီ ပဵၼ်ၵေႃႉ ၽဝ်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးယၢဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img