Tuesday, October 3, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေၸတ်းပၢင်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးထိုင် မႄႈၸိုင်ႈထႆး တူၼ်ထီႉ 9

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ႁႅင်း ၵၢၼ်တႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်တႆႈတဵၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9 ၽွင်း ဢႃယုလႆႈ 91 ပီ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ...

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ (45) တူၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း ႁႅၵ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၶျႃး (တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းထႆး၊ မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းတႆး) ယူႇတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း...

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶ တေသွၼ်လိၵ်ႈထႆး ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်

ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶလႄႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ (မူႇလ) ပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပႆႇ မီးဝတ်းဝႂ် ႁႂ်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းမေႃသွၼ်လူင် ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇပႃး ႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တႂ်ႈၵုမ်းၵမ်...

သင်ၶ – ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်းယိုၼ်ႈၸူး ၸဝ်ႈယိင်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း

သင်ၶၸဝ်ႈ - ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သူတ်ႇမူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ် သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇယိုၼ်ႈၸူးထိုင်  လုၵ်ႈယိင်း ၶုၼ်ႁေႃးၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ဢၼ်ဢမ်ႇယူႇလီသေယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး (ႁႅင်း...

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇ ႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးသေ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇ ႁပ်ႉၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ...

သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး

သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပွၵ်ႈ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆး သၢႆယႆးသႃမၵ်ႉၶီး ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးလူင်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးလူင်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တီႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇမွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ယိပ်းဝႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင်သေ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း။  ဝၼ်းတီႈ 26/07/2020 ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁပ်ႉတႅမ်ႈထႅမ် ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img