Saturday, December 2, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – တူၼ်ႈတီး

ၸွမ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ - တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းယွၼ်းငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ - တူၼ်ႈတီး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉ...

ထႆး – မၢၼ်ႈ ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈတႃႇ ပိုတ်ႇၶူဝ် မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း   

ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၊ ဢုပ်ႇၵုမ်ယိုၼ်ႈၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆတေႃႇၵၼ်လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႆႇတူၵ်းလူင်းပွင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ။ “တၢင်းၾၢႆႇ ထႆးၶႂ်ႈပိုတ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းလႆႈလႄႈ လႆႈသိုပ်ႇလၢႆးငၢၼ်း...

ၾင်ႇထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇၶူဝ်  မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ 1 ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ မၢႆ 1 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 တေ ထိုင်ၼႆႉၼႆသေ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း-ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈၸူး ထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လွင်ႈတႃႇတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၶွမ်ႊပၼီႊ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းငိုၼ်းရူတ်ႉၵႃး ၵဵပ်းပႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၺႃးလိုပ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတင်ႈၼွၵ်ႈဝဵင်း

ၵူၼ်းမိူင်း သူၺ်ႇၺွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လၢၼ်ႇ တူဝ်းၵဵတ်ႉ ၵၢင်ဝဵင်းသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇဝႆႉၼွၵ်ႈဝဵင်း ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ၵူၼ်းမိူင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇမွၵ်ႈ 20-30 လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈ ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉႁိမ်း ပၢင်သဝ်းဢွင်ႇသပေႇ ၼႂ်းဝဵင်း သူၺ်ႇၺွင်ႇ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတင်ႈၼွၵ်ႈဝဵင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမူႇၸေႊ  ပႆႇႁူႉပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ (တိုးဂိတ်) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ (တိုးဂိတ်) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်...

UWSA  ဝႃႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊မိူင်းသၢတ်ႇ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းထပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းႁၢင် လႄႈ တၢင်ႈၽႄၶဝ်ႈမိူင်းၶိတ်ႈ ႁိမ်းလွႆဢလူး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img