Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွႆလမ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်း ၵႃလိ - ၵုၼ်ႁဵင် - ၶူဝ်လမ် - ၼမ်ႉၸၢင် -...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈႁွပ်ႈသွင်ၼႆႉ တႆး 6000 ပၢႆၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သဵင်ႈသဵင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ တႆး 6000 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽႄးသိုၵ်း ယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ။  ၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်း 6000 ပၢႆ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈႁႅင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလွႆလမ် လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး

ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းတႆးယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်မိုၼ်ႇပႃးၸဵမ်ၶူဝ်းလဵင်း မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽႄးသိုၵ်းသိူဝ် တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလွႆလမ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်- တေႃႇၼႃႈပဵင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/08/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸၢႆးလူႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်တပ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး တပ်ႉ႞

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇ တေႃႇၼႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်း RCSS /SSA တၢင်းပွတ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇပၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆလႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶလယ 221 ၊ ၶမယ 334 ၊...

ၽွင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ဝၼ်းလဵဝ် 3 တီႈ

ၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၾၢႆႇလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 3 တီႈ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၶွင် RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း 40 မိၼိတ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၼမ်ႉမႄႈၵုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယိုဝ်းလႄႈမၢၵ်ႇ လူင် 120 MM တူၵ်းသႂ်ႇတီႈ...

တပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၺႃးယိုဝ်း

တပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆလမ် ပၢင်သဝ်း ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တူၵ်းၸမ်ပၢင်သဝ်း 4 ၵမ်း။ ပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 13/02/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်သဝ်းမၢႆ11   ပၢင်သဝ်းလွႆလမ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-တႆး။     မီးၼႂ်းလိၼ်တႆး။ မီးတေႃႇၼႃႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img