Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်

ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃထူၼ်ႈ 73 ပီ

ယူႇလၢႆလၢႆ - ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁွပ်ႈသွင်လႄႈ ၶင်တူဝ် ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းမႃးလၢႆလၢႆလိူၼ်။ ၶၢမ်ႈပီ ၵဝ်ႇ 2020 မႃးၼႂ်းပီမႂ်ႇ 2021 ၼႆႉယဝ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 04 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇထူၼ်ႈထိုင် 73 ပီတဵမ် ၸိူင်ႉၼႆ။ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ ဝၼ်းတီႈ 04...

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တႆးၸွင်ႇတေဢွင်ႇပေႉ – ၵၢင်ၸႂ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး 10 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးဢေႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလူင်/တူၼ်ႈတီး ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး မီးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းတႆး မီးၼပ်ႉသႅၼ် - ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ  ၸွင်ႇပႃႇတီႇတႆး တေပေႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူး ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇ...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇသင်တေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽွင်းႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 3) ဝၼ်းတီႈ 9-26/8/2020 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၊ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းသေ...

ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA-s တင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈၸႂ်ပိၼ်ႇၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း “ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ”

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAO-s ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA-s လႆႈၸႂ် ၽွမ်ႉပိၼ်ႇလၢႆႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ” ပဵၼ် “ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေမၼ်ႈၵိုမ်း” ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇ NLD တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPC) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၊ ဢမ်ႇၼၼ်...

ထိုင်ၶၢဝ်းတႆးႁဝ်းလူဝ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၼႄးၵၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (1926-1991) ၼႆႉ ပေႃးတႄႇႁွင်ႉပၢဝ်ႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈ 1983 ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းမႃးၵႂၢမ်းသွင်ၶေႃႈၸွမ်း။ “ယႃႇၼႄးၵၼ်။ ၽိူဝ်ႇၼႄးၵၼ်ၼၼ်ႉတႃႉမႄးၵၼ်။” မၼ်းၸဝ်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ ပေႃးၼႄးၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸင်းၵၼ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႄး။ ပေႃးၸင်းၵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈ။ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈၵေႃႈ တေယႃႉၵၼ်ၵဝ်းၵၼ်ႁႂ်ႈလူႉ။ ၸင်ႇဝႃႈ ၸင်းၼႄးတႅၵ်ႇယႃႉၼႆႉ ၵၢၼ်ဢၼ်ၶတ်းၶႂၢင်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၽိူဝ်ႇတေၼႄးၵၼ် တႃႉႁဝ်းမႄးၵၼ်။ ပေႃးမႄးၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img