Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယွၼ်းငိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉလၢၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈမိူင်းတူၼ်-မိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းတူၼ် - မိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး လိူဝ်ႁႅင်း။ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းတူၼ် - မိူင်းပၼ်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉတီႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၶူင်းတႃႈသၢင်း ႁေႉႁၢမ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶႃႈလုၵ်ႉမိူင်းတူၼ်မိူဝ်း ၶႃႈႁေႃႈၵႃးပိူၼ်ႈမိူဝ်းသူင်ႇတၢင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈတွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ PDF သေ လွၵ်ႇၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း/ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ  

ၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ PDF သေ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇသႅၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်။ ၸုမ်း  PDF  ၸုမ်းၼိုင်ႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်၊ မၢင်ၵေႃႉသူင်ႇလိၵ်ႈသူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃးတၢင်းၾူၼ်း   လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်  ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယုသႅၼ်း 50 ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉ႞ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၼႂ်းႁိူၼ်း

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု သႅၼ်း 50  ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၶိူင်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်း၊ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ ႁိုင်ဝၼ်းပၢႆ သေ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ႈပၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး ပႃႊၵျႄးရူဝ်ႊသေၶဝ်ႈတီႉ...

ပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်း ထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းယႆ

ပလိၵ်ႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပႂ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ  ထဵတ်ႈထၢမ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ  ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ။ ၶုၼ်လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယႆလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ (ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းယႆ-ၵေးသီး) ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။ “  ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ   ။ ပေႃးပိူၼ်ႈတၢင်ႇဢွႆႈ တၢင်ႇၵူၺ်ႈမႃးၶၢႆ ၶဝ်တေထၢမ်ဝႃႈလုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယွၼ်းတူၺ်းဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉ...

ၵူၼ်းၵေႃႉဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်လွၵ်ႇယွၼ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ  သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၵေႃႉဢၼ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇပွမ်သေ ယွၼ်းငိုၼ်း တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Denko တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း လႆႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး  မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။ ဝၼ်းထီႉ 21/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ  ၽူဝ်းၶျိတ်ႉ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၶၢတ်ႈယူႇဢၼ်မီးၼႂ်း ပွၵ်ႉ 8  ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး    ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ပွမ်ဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img