Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မူႇၸေႈ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 70 ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ MOHS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း 1000 ပၢႆ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 70 ပၢႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ MOHS  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 1150 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႃး...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉ 105 လၵ်း

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆလႄႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႈ၊ မီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19။ ဢူးတွင်းထုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၵရုၼႃႇ မူႇၸေႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႁူင်းယႃမူႇၸေႈ ၵူတ်ႇထတ်းသေဢွၵ်ႇၶေႃႈတွပ်ႇဝႆႉဝႃႈမီးမႅင်းၼႆသေတႃႉ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ႉၸႂ်လိုမ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ မေႃယႃတေသူင်ႇ ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလူင်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇပႂ်ႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈ 105 လၵ်းမူႇၸေႈ ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ  28/9/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိူင်ႉၶၢႆႉယဝ်ႉဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ငိူင်ႉပၢႆႈ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တင်းၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ်ပႆႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 11/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉ မိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ တႅၵ်ႇတၢင်းမၢၼ်ႈတွင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉတၢင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ။ သြႃႇမ ဢႅတ်ႇသတိူဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ။...

ၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆမႄႈ ၼွင်းထူမ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈ သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉမႄႈ၊ ၼမ်ႉၵေး၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၊ ၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၊ လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း - ၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ  ။   ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး...

 ရူတ်ႉၵႃးပၵ်းတုင်းၶၢဝ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၺႃးယိုဝ်းလွၵ်ႇဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၸွႆႈ

ရူတ်ႉၵႃး ၵရုၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ပၵ်းတုင်းၶဝ် ဢၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ   ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်  ။ ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်ႈၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃၽိုင်ႈ ၊ ၵုင်းၸူင် တိူဝ်ႉမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 2...

ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတီႈမူႇၸေႈၼၼ်ႉ လုတၢႆတီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၶွၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းCasino တေႃႇလွင်း တီႈမူႇၸေႈၼၼ်ႉ တၢႆတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၶွၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ 21 ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်လုတၢႆတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၶွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16 ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးယီႈလႅင်ႇ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း။ ဝၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးယီႈလႅင်ႇလႄႈမေးၼၢင်း ဢိၵ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမူႇၸေႈ တေမိူဝ်းၼမ်ႉၶမ်း ။ၺႃး သိုၵ်းတဢၢင်းယိုဝ်းၵၢင်တၢင်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၸၢႆးယီႈလႅင်ႇလၢတ်ဝႃႈ-  “ၸၢႆးၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ၼမ်ႉၶမ်း။ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမူႇၸေႈ။ ၼႂ်ၼၼ်ႉၶႃတေမိူဝ်းပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်းၶိုၼ်း။...

Latest news

- Advertisement -spot_img