Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉ 105 လၵ်း

Must read

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆလႄႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႈ၊ မီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19။

ႁၢင်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၵိုတ်းပႂ်ႉတႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မူႇၸေႈ

ဢူးတွင်းထုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၵရုၼႃႇ မူႇၸေႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႁူင်းယႃမူႇၸေႈ ၵူတ်ႇထတ်းသေဢွၵ်ႇၶေႃႈတွပ်ႇဝႆႉဝႃႈမီးမႅင်းၼႆသေတႃႉ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ႉၸႂ်လိုမ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ မေႃယႃတေသူင်ႇ ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလူင်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇပႂ်ႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈ 105 လၵ်းမူႇၸေႈ ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ  28/9/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆ၊  ႁိူဝ်ႉမွႆႈ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း မႃးလႄႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႆႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ထိုင်ၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၶေႃႈတွပ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတွင်းထုၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မေႃယႃတီႈမူႇၸေႈ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈမၼ်းမီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။  ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉတူဝ်မၼ်းမီးတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႈ။ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ။  သူင်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၶမ်ႈၼႆႉတႄႉ ၾၢႆႇယူႇလီတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇယူဝ်ႉ။” – ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးႁူင်းယႃမူႇၸေႈယူႇၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၊ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ်ၼမ်လႄႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ယူႇၸမ်ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးယူႇရူတ်ႉၵႃး 4-5 လမ်း ၵူၼ်း 7 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈ သုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ 105 လၵ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ မေႃယႃႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢေပီး ၵူၼ်းမူႇၸေႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈမူႇၸေႈ ၼႆႉဢၼ်ႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉမီး 4 ၵေႃႉပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉမီးတီႈႁူင်းယႃတႃႈၵုင်ႈ။ ဢၼ်မီးတီႈမူႇၸေႈတႄႉ ၵေႃႉၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ ၵူၺ်းႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉယွမ်ႇယူႇ။” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ရူတ်ႉၵႃးလူင်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ တိုၵ်ႉၵိုတ်းပႂ်ႉဝႆႉတီႈမူႇၸေႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်း။

သုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ 105 လၵ်းဢၼ်မီးတီႈ မူႇၸေႈၼႆႉပဵၼ်ၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၵူၺ်ၵႃႈ တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ  ၶႄႇပိၵ်ႉလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ႁိုင်မွၵ်ႈၶိုင်ႈပီယဝ်ႉ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇတႄႉ ပၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈၶႆၢယူႇ လူၺ်ႈသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇမႃးႁပ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၵုၼ်ႇႁေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး 28/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 897 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 11631 ၵေႃႈ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 30 ၵေႃႉ ၊ တင်းမူတ်းတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 256 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း