Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းယွင်း

ပႃႇမႆႉလူႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပႃႇမႆႉလူႉဝႆႉလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆ ၶူဝ်ၵွႆ သူၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈ ထိုင်တီႈၶူဝ်ႁၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁဵတ်းၶူဝ်မႂ်ႇ ၵၢႆႇဝႆႉတႃႇၵႂႃႇမႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း။ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈႁၢၵ်းလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉဢေႃႈ။ ပၢႆပဵၼ်ၶူဝ်လဵၵ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းယွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 334 မိူင်းယွင်း ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 7 ၶူပ်ႇမိူင်းယွင်းသေ ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင်ၶိုၼ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ၸိၸမ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈ ဢဝ်ၵေႃႉ ၽိတ်းမႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢၼ်းသေႃႇ တပ်ႉ ၶမယ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က)

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ယိူင်းဢၢၼ်းၵဝ်းယႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ႁဵတ်း CDM သၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း TV သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်း...

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉပုၼ်ႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇတီႈမိူင်းယွင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၊လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးတင်း 4 တီႈ။ ဝဵင်းမိူင်းယွင်းၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉလိုဝ်ႉ ဢၶႃႇ မၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉမီးပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇလူင် 4 ဢၼ်ယဝ်ႉ ယင်းမီးပႃႇတီႇ...

Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း ႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ၶိုၼ်းတီႈၼင်ႈသၽႃး ၼႂ်းမိူင်းယွင်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ပိူဝ်ႊ (8/11/2020) တေမႃးၼႆႉ  ၼၼ်ႉ  Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်းပႃႇတီႇ SNLD ႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်တီႈၼင်ႈႁႂ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႆႉပဵၼ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢႆးၶမ်းသွတ်ႈ(စိုင်းခမ်းဆွတ်) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img