Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း ႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ၶိုၼ်းတီႈၼင်ႈသၽႃး ၼႂ်းမိူင်းယွင်း

0
260

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ပိူဝ်ႊ (8/11/2020) တေမႃးၼႆႉ  ၼၼ်ႉ  Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်းပႃႇတီႇ SNLD ႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်တီႈၼင်ႈႁႂ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Sai AungMoe Vet: ၼေႃႇၽူႈတႅတ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD မိူင်းယွင်း

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႆႉပဵၼ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢႆးၶမ်းသွတ်ႈ(စိုင်းခမ်းဆွတ်) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ယွင်း၊ ၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်းဢူး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၼႂ်းမိူင်းယွင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈဝႆႉယူႇ။ သပ်းလႅင်းၼႄ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လွင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်လႄႈ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးတူၺ်းတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တီႈမိူင်းယွင်းၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွင်ႇပေႉၶႃႈဢေႃႈ” Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း တႄႇသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/9/2020 ၼႆႉမႃး၊  ၵူၼ်းမိူင်းယွင်းၵေႃႈ ႁပ်ႉထွမ်ႇ ပၼ်ႁႅင်းၼမ်လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2020 ၼႆႉ တေသူၼ်းတုမ်ယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးၶမ်းဢွၼ်ႇ လႄႈ မႄႈၼၢင်းသူၺ်ႇဢိင်ႇ။ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1985 တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး)သေ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 25 တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပီ 2001 ။ ထိုင်မႃး ပီ 2007 ယဝ်ႉၸၼ်ႉ ၸွမ် ။

ၸၢႆးၼၢၼ်တုၺ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းယွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ  – “ မိူဝ်ႈပီႈ 2015 တႄႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၵိၼ်ၶၢတ်ႇမူတ်း၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ဢမ်ႇသႂ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇ လႄႈၵၢၼ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ သၢင်ႇသီႈတင်း ၼူၵ်ႉယုင်းမႃးႁႅင်းၼင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးတႆး ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းတႆးၵေႃႈ တေၵွႆထႅင်ႈၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉ ပီၼႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၶဝ်ႈမႃးၼမ်လႄႈ ၸၢင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးယူႇ”  ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ မီး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၊ ပႃႇတီႇမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဢႃးၶႃႇ (အခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ)၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉ ယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ) လႄႈ ပႃႇတီႇ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၻီႊ မူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ (ညီညွတ်သောဒီ မိုကရက်တစ်ပါတီ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉတႄႉ ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼၼ်ႉ ဢွင်ႇပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇမူတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE