Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 30/12/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၊  ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၸိူဝ်းၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လၢႆလၢႆၵေႃႉဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ (ဢၼ်ၶမ်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ တွင်ႇလေးလူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး) ၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 38 ပီဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၺႃးတီႉၽွင်းပိူၼ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵေႃႉ 2 ပီ

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃး တီႉၺွပ်းၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ်ယဝ်ႉတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႇၵေႃႉ 2 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2021  ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်း ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  ဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလီလီသေတတ်းသိၼ်  ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉဝႃႈ တူတ်ႈၶွၵ်ႈၵေႃႉ 2 ပီ။...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၽူႈဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ Mask

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်လူမ်းမႆႈ လႄႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၽူႈဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း တူမ်းၶူႈၼင်။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 15/4/2020 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵၢင်ဝဵင်း၊ ၼွၵ်ႈဝဵင်း လႄႈၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ-မိူင်းၵိုင် ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျႃႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -     “ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img