Tuesday, October 3, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 30/12/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၊  ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၸိူဝ်းၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လၢႆလၢႆၵေႃႉဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉ။

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ (ဢၼ်ၶမ်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ တွင်ႇလေးလူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး) ၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 38 ပီဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – လူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505 သမ်ႉၺႃးၶွၵ်ႈ 4 ပီ၊ လူၺ်ႈမၢႆမီး 122 လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း သမ်ႉၺႃးၶွၵ်ႈ 20 ပီ၊ မၢႆမီႈ 124 ၵ သမ်ႉ 7 ပီလႄႈငိုၼ်း 1 သႅၼ်ပျႃး၊ မၢႆမီႈ 124 ဃ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶွၵ်ႈ 7 ပီလႄႈ ငိုၼ်း 1 သႅၼ်ပျႃးၼႆၶႃႈဝႃႈ။ တေႃႈၼႆႉယင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်း တႃႇတႅပ်းတတ်းတြႃးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈ ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼႆၼၼ်ႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈဝႃႇၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

 လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢူးယႄးလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵေႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၺႃးတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ 19 ပီ။

ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇလႄႈ ဢူးယႄးလၢႆႇၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

 ၼၢင်းမျႃႉဝုၼ်းယၢၼ်ႇ  ၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈ ဢႄႇတီႇတိူဝ်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတၢၼ်ႇလုၼ်ႇတူၺ်းၶျိၼ်း ၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 30/12/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီ။

ၼၢင်းမျႃႉဝုၼ်းယၢၼ်ႇ ၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈ ဢႄႇတီႇတိူဝ်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတၢၼ်ႇလုၼ်ႇတူၺ်းၶျိၼ်း

ၼၢင်းမျႃႉဝုၼ်းယၢၼ်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၼၢင်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 သေ သူင်ႇၶင်ဝႆႉတီႈ ၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  ။   

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း 505  ၺႃးၶွၵ်ႈ 2 ပီ။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ဝၼ်းတီႈ 10/12/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈၵေႃႉ 3 ပီ။

ဢၼ်ပဵၼ်လူၺ်းဢမ်ၽွင် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမျေႇ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉၶဝ်ႈတီႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉမီးတီႈၶွၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

 ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ 114 ၵေႃႉ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ယင်းတိုၵ်ႉၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ပႆႇပွႆႇဢွၵ်ႇမႃး ၵိုတ်း 43 ၵေႃႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD သေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၵေႃႉ 3 ပီ၊ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း မၢႆမီႈ 505 လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း