Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

ၶွတ်ႇလိူတ်ႈတၢင်းၼႂ်း ပေႉၶဵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသိုပ်ႇသွႆႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈမီးမႃးထႅင်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉ မႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တႄႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၵေႃႈ ဢွင်ႇပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ တေတႅင်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၼ်းၵႂႃႇၼႃႈၼႆ ဢွၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းယူႇ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇ 9 ၸႄႈဝဵင်း...

တႃႇတူင်ႇၵၢၼ်မိူင်းတေလီ တူင်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းတေၵႅပ်ႇ တၵ်းလႆႈၼႅတ်ႈပူၵ်းတိုၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ မီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈမႃး 2 ပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2017 ပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ထိုင်မႃး ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉမီးထႅင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈထႅင်ႈပွၵ်ႈ 1 ။ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 2 ဢၼ်ၼႆႉပေႃးမႃး ၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းၵူၼ်းမႃးပၼ်သဵင်ၸိုင် ၵွႆႈယူႇ ၵွႆႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်လိူၵ်ႈတီႈယူႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇၼိူဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပိူင်ႈၵၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၶႅပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018 ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း (ဢူၵ်ႉၵႃႇ) လႆႈၶႅပ်းသဵင်ၵမ်ႉထႅမ် 8575 ၶႅပ်း၊ ၸၢႆးသူၺ်ႇသႅင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႆႈ 1653 ၶႅပ်း၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႆႈ 1023 ၶႅပ်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးတူင်ႉတိုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း

ဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတီႈယူႇတႆး ပဝ်ႇဝႆႉ သွင်တီႈ၊ တီႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တီႈယူႇၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သမ်ႉ တီႈယူႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း - တင်းသွင်တီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃး သူၼ်ၸႂ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉပိုတ်ႇပၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းတင်ႈတႄႇ 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇတၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်း ။...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၵမ်းၼႆႉ – ၽွင်းလိၼ်ႉၸၢင်ႉမႅပ်ႈမႃး  ႁဝ်းႁႃးဢဝ်ႁႂ်ႈလႆႈ  

ၼႂ်းပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ တီႈယိၼ်းၵၼ် ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းတႄႉ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမႃး တေမီးတီႈၶဵတ်ႇသဵင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႃႈတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဵတ်ႇသဵင်တီႈတိူင်းမၼ်းတလေး ဢၼ်ပဵၼ် (တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး) ပိူဝ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ၶုၼ်ၽွင်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆး ၼႆၶႃႈၼေႃႈ။ ၼႂ်း 2...

Latest news

- Advertisement -spot_img