Wednesday, July 17, 2024

ထႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇ

Must read

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵိုင်ႇငိုၼ်းထႆး 300 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသဝၼ် မိူင်းထႆး။

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ  တေႃႉၶဝ်ႈတၢင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ယူႇတီႈၼၼ်ႈသေ ၽွင်း ဢၢၼ်းတေႃႉသူင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသဝၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပွတ်းတၢင်းသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁပ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ဢႃယု  25 ပီ ယူႇဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ လႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ငိုၼ်းၸၢင်ႈမၼ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ထိုင်ဝဵင်း ၼၶွၼ်းသဝၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈထႆး တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်မွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈပထုမ်းထၼီး ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆ့ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇထတ်းသိၼ်တြႃး မိူင်းထႆး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ – ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈ ၸင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၽိတ်းၵူတ်ႇမၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တေထုၵ်ႇပၼ်တၢမ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း