Saturday, July 13, 2024

SSPP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ TNLA  ဢမ်ႇမီးၵၢင် ၸႂ်ၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်

Must read

SSPP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ   လွၵ်းလၢႆးသိုၵ်း  TNLA  ႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈလၢတ်ႈၸႃတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ် ဢူၺ်းလီ ၊ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ပဵၼ်လၢႆးပိုတ်ႇႁွင်ႉပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ SSPP တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈၼႃႈ SSPP Info ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/05/2024 မွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း။

- Subscription -

ပိူင်လူင်ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “လႆႈႁူႉတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ လၢႆးသိုၵ်း PSLF/TNLA  ႁဵတ်းၼႆႉ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ပဵၼ်လၢႆးပိုတ်ႇႁွင်ႉပၢင်တိုၵ်း ။ လွင်ႈၼႆႉတူၺ်းဢဝ် လူၺ်းယေႈဢူး လၢတ်ႈတီႈ မီႊတီႊယိူဝ်ႊ ၵေႃႈႁူႉ” – SSPP/SSA  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ 

 လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉပႃးဝႆႉလွင်ႈ – SSPP/SSA  ၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်း ၶေႃႈယၼ်ႇ ၸႂ် ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈတိုဝ်းၵမ်မႃး ထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ။ SSPP/SSA တိုဝ်းၵမ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵတ်းၵတ်း ယဵၼ်ယဵၼ်ၼႆၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းၵေႃႉၸုမ်းဢူၺ်းလီမႃး၊  ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵၼ်မႃး တႃႇသေႇ ။

ယၢမ်းလဵဝ် PSLF/TNLA တင်း SSPP/SSA မီးပၼ်ႁႃ ၵၼ် လွင်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉသေ  တင်း 2 ၾၢႆႇမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၼ် တင်းၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းတီႈ 21 ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း လႆႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်း ၵၼ်သေတူၵ်းလူင်းၵၼ် ယဝ်ႉလႄႈ SSPP/SSA လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈ ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PSLF/TNLA လူၺ်းယေႇဢူး တွပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီႊတီႊယိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ပိူင်ဢူၺ်းလီ ။ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဢဝ်ၼမ်ႉ တွၼ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လွၼ်ႉလွၼ်ႉလႄႈ မိူၼ်တင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းလွႆပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁွင်ႉႁႃပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်း-     ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉသေ  ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး မၢႆၾူၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈၵပ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ၵပ်းၸူးတၢင်း PSLF/TNLA ၵေႃႈ  ဢမ်ႇလႆႈ ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/05/2024  ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29/05/2024 ၵမ်းၼိုင်ႈ သိုၵ်း  TNLA တေႃႉဢဝ် သိုၵ်း  SSPP ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၼ်ႈႁွင်း၊ ၼွင်မႃႉလူင်၊ ၼွင်တိူၼ်း၊ ၼွင်ၶမ်း၊ ၵုၼ်ႁႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တၢင်ႇရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇတၢင်း မၢၼ်ႈႁဵဝ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ  ။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႆႉပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း