Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး- ယၢင်းလႅင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇ  ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

Must read

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ၊ လႆႈတုင်းၵိၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ႁဵင်ၵေႃႉ။  

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း

မေႃယႃဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈၼႂ်းၸုမ်း Mobye Rescure Team ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ -“ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် မီးယူႇမွၵ်ႈ 2 ႁဵင် ၼႆႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 15 ဝၢၼ်ႈ ။ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ၶၢဝ်းၼႆႉၼမ်ႉသမ်ႉႁႅင်ႈယဝ်ႉ ၼမ်ႉဢၼ်မီးယူႇၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇသဵင်ႈမူတ်းယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးၸဵမ်ၵူၼ်းဢႃယုသုင်လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈမၢင်ၵေႃႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ယႃၶိုတ်းတၼ်းလႄႈ လူႉတၢႆၵေႃႈမီး။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇၼႆ့ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇဝႆ့ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ မေႃယႃသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ တႃႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းသေလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးၸွႆႈဢမ်ႇထိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၶႃႈ။ ယႃဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၵၼ်သဵင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၶဝ် ပေႃးလႆႈလူႉသဵင်ၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမွၵ်ႈဢႃယု 2 ပီလူင်းတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လီလႆႈမႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ဢၼ်တွင်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တၢင်းယူတ်းယႃလႆႈၽွင်ႈယူႇ ပေႃးၵူၼ်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယႃသမ်ႉဢမ်ႇမီးပၼ်လႆႈၶိုတ်းတၼ်းလႄႈ ယၢပ်ႇဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်း PNO ၊ သိုၵ်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးဢမ်ႇယွမ်း 5000 လႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း