Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 500 ပၢႆ တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈမႃးႁိုင်လိူၼ်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸၢဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုင် လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်း ဝၢၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈ လူင်ၵျႃႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၶျၢၼ်းမျေႉယွင်ႇၶျီႇ၊ ဝတ်ႉလေႃးၵမႃႇရၸဵင်ႇလႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 3 လၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 တိုၵ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ  ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆမႃးၼႆႉ သဵင် ၵွင်ႈၶဝ် ယဵၼ်ဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ။  သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉတိုၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တေႃႉတၢင်းၵိၼ်သူင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈၼိူဝ်လွႆႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၶႃႈ  ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ၵမ်ႈၼမ်။   သင်ဝႃႈ  ပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်း ပေႃးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်း ၵူဝ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း၊ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးတေႃႉသူင်ႇ ၵၼ်တေယၢပ်ႇ  ၵွပ်ႈၼႆလႄႈပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းၵေႃႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆးလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ပေႉႁၢင်ႈပေႉတူဝ်တႄႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉ၊  ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေး ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈတဝ်လႄႈဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၵေႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် 2 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ပွၵ်ႈမႃး တိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ 3 – 4 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ်ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ၸင်ႇ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးပႂ်ႉႁိူၼ်း။ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇတိူင်ႇပလိၵ်ႈၸိုင် ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်း ပၼ်သင်။ ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ပႆႇၼိမ်လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ။    ”-  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၶျၢၼ်းမျေႉယွင်ႇၶျီႇၼႆႉ ၸၢႆး 115 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 130 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 245 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း။ တီႈဝတ်ႉလေႃးၵမႃႇရၸဵင်ႇသမ်ႉ ၸၢႆး 66 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 62 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 128 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇလႄႈ ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 3 လၵ်းသမ်ႉ ၸၢႆး 64 ၵေႃႉ ယိင်း 64 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 128 ၵေႃႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီး မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၵႂႃႇ သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးထႅင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶၢင် ထႅင်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 140 ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸၢဝ်းၶၢင်။  

သင်ဝႃႈၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉတႄႉတေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး -ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး လင်ႁိူၼ်း 63 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်းသမ်ႉ မီး 98 လင်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၸၢဝ်းတႆး 60 လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶၢင် တင်ႇတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် (မူလ) တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇတႄႉ ပိုတ်ႇမႃးလႆႈ မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈတေမီး မွၵ်ႈ 20 ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း တိုၵ်ႉပၢႆႈၽေးဝႆႉယူႇ ပႆႇပွၵ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်ပီၼႆႉမႃးၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၢင်းယိင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း 4 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ် ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃႇၼၢၼ် ထႅင်ႈ 2 လင်။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးဝၢၼ်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 80 ဝၢၼ်ႈ။   ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်သမ်ႉ တေမီး ၸၢဝ်းတႆး၊ ၸၢဝ်းၶၢင်၊ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶႄႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 70 % ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၼမ်တီႈသုတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း