Thursday, May 30, 2024

တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၼႃႈဝတ့်ဝူၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ တီႈပွၵ့် 2 ၊ဢိူင်ႇ 13(ၶ) (အုပ်စု ၁၃ ခ)၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းသင်သေဢၼ် လူႉသုမ်းၸွမ်းၾႆးမူတ်း။

ၾႆးၼႆႉမႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်း  ပဵၼ်ႁိူၼ်း ပႃႈဢူၵ်းသႅင် ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆ့ 3 ၵေႃ့ ၾၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်းပဵၼ်ဢုတ်ႇ ၾၢႆႇလင်ၵင်ႈပႅၼ်ႈ။ၾႆးလၢမ်းမႆႈၵႂႃႇ ၾၢႆႇဢၼ်ၵင်မႆ့ၼၼ့်တင်းသဵင်ႈ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၾၢႆႇ ၶႄၾႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ   “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ထွမ်ႇဝႃႈတႄ့ ၾႆးတဵၼ်း ဢၼ်တႆႈၼႂ်း လုၵ်းၼွၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူဝ်ႈတိုၵ့်ၼွၼ်းလပ်းၼၼ်ႉ  တဵၼ်းသမ့်လူမ့်သေ မႆႈပပ့်လိၵ်ႈ လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇတင်းႁိူၼ်းၼႆဢေႃႈ။ ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇဢေႃႈ ၸင်ႇဝႃႈလႆႈတႆႈတဵၼ်းလႄႈ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ။  မိူဝ်ႈၾႆးတႄႇမႆႈၶဝ်ၶႄၵူၺ်းၶဝ်၊ ၶဝ်ထၢင်ႇတေၶႄလႆႈယူႇၼႆဢေႃႈ။  ၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်းၶဝ်ထူဝ်းမႃးၸင်ႇလႆႈႁူ့ၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းတႄ့ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင် ၵူၺ်းၼႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ့်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးတႄ့ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ” _ဝႃႈၼႆ။

Photos : တန့်ယန်း အရန်မီးသတ်တပ်ရင်း- ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၾႆးၾႃ့ဢမ်ႇလႆႈၵူႈဝၼ်း ပေႃးၾႆးၾႃ့မႃးၵေႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် လႆႈၸႂ်ႉ ႁူဝ်ၼႂ်မွၵ်ႈ သွင်ၸူဝ်ႈမူင်းလႄႈ ႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈသွင်မူင်းၵူၺ်း။  လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူဝ်ႇဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၵေႃႈ  လႆႈၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်း ။ ပေႃးဢမ်ႇၾၢင့်  ၾႆးတဵၼ်းၵႆ့လူမ့်  လၢမ်းမႆႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မႆႈၾႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပေႃးၼပ့်ငိုၼ်း တေတူၵ်းမွၵ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃးၼႆ့ဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ႁိူၼ်းတႄ့ ၵႃႈၶၼ်ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်မၼ်းယူႇဢေႃႈၼၼ့် ။ ႁိူၼ်းၵေႃႈၺႃးၾႆးမႆႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇ တေႃႈသူႈဢမူ့လွင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းဝႆ့ ဢေႃႈ ”-  ဝႃႈၼႆ

ၼႂ်းဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၼႆ့   ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆ့ ၾႆးၵႆႉမႆႈႁိူၼ်းယေး။မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ့်ၵေႃႈ ယွၼ့်မေႃႈၾႆး သူဝ်ႊလႃႊသျွတ်ႉသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈတင်းႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႈၼၼ့်ၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ့် 6 ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးသင်။

မၢင်ၵေႃႉၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်း၊ မၢင်ၵေႃႉ သႂ်ႇၽိုၼ်းႁုင်ၶဝ်ႈႁုင်ၽၵ်းဝႆ့သေ ဢမ်ႇတၼ်းသုတ်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ  ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းငၢၼ်း။  ဢမ်ႇထၢင်ႇသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်း သုမ်းၵႂႃႇတင်းလင်ၵေႃႈမီး။ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယႃႇလိုမ်းမွတ်ႇၽိုၼ်းမွတ်ႇၾႆး  ၸင်ႇတေလွတ်ႈၽေး၊ ဢၼ်လီသုတ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ႁႂ်ႈမီးဝႆ့ ၼမ်ႉယႃႈယႃမွတ်ႇ/ၶႄၾႆး(မီးသတ်ဆေးဘူး) ၼိုင်ႈတဝ်ႈ – ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း