Wednesday, June 19, 2024

TNLA ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေတီႉၵႂႃႇ ၸႂ်ႉပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ်ၶဝ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၺႃးသိုၵ်း TNLA ႁႄႉထတ်းယဵဝ်ႈ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈ 6 လိူၼ်ယဝ်ႉပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးဢၢႆႈယီႈ၊ လုင်းဢၢႆႈသူၺ်ႇ၊ လုင်းထုၼ်ၶႅင်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈမိၼ်ႉ ၊ လုင်းဢၢႆႈမၼ်ႈ ၊ လုင်းယီႈၶင်ႉ ၊ ၸၢႆးလႅင်း၊ ၸၢႆးသၢမ်ဢူၼ်၊ ၸၢႆးဢၢႆႈသူၺ်ႇ၊ ၸၢႆးတၢၼ်း ၊ ၸၢႆးယီႈဢေး၊ မၢႆးဢၢႆႈၼၢႆႇသွမ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

- Subscription -

ၸိူဝ်းၶဝ်ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းယဵဝ်ႈသေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး။ ၽွင်းၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ပူၼ်ႉ မႃးၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ် ယူႇ ၼႆၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းလၢတ်ႈ။

“သိုၵ်းၶဝ်ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းယဵဝ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း။ ၶဝ်ဝႃႈ ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ႁွင်ႉၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ။  မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊတီႉၵႂႃႇ 15 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႃႈပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းၺွပ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၸုပ်ႈ ၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းလၢႆလၢႆ။ ၵူၺ်းလၢႆ ၵေႃႉတႄႉဢမ်ႇပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၶဝ်ၸႂ်ႉၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈၵွၼ်ႇဢေႃႈ ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ပႆႇပွႆႇမႃး ၶိုၼ်းသေၵေႃႉၶႃႈ လႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

တူင်ႈၼႃးဢၼ်သိုၵ်း TNLA ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈပေႃႉၶဝ်ပၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၼႃးဢၼ် မီးတၢင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ။ ၸဝ်ႈၼႃးတႄႉ ပၢႆႈသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးယူႇတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမူတ်းယဝ်ႉ။သိုၵ်း TNLA သမ်ႉၵႂႃႇသိုပ်ႇၽုၵ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ။ ၶၢၼ်း/တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းမိူဝ်းဝုၺ်း ၵႂႃႇၸွႆႈႁဵတ်းၸွႆႈသၢင်ႈဝႆႉ- ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်း ၽူႈ မီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၸႂ်ႉၵႂႃႇပတ်ႇၶဝ်ႈႁဵတ်းၼႃးၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈႁဵတ်းၼႃး ၼႆႉ ပိူၼ်ႈပေႃးႁဵတ်းယဝ်ႉ မူတ်းယဝ်ႉ။ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေလႆႈယူႇသႃႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် လွင်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇၶႃႈ။လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်တႄႉမီးဢေႃႈၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၼႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်းၼႆႉမီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆး မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 28 လၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း