Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။

 ဝၼ်းတီႈ 1/12/2022 ဝၼ်းၽတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။

- Subscription -
ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းပၢႆး

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး-ယၢင်းလႅင် ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  တီႈမိူင်းပၢႆးၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈ   ၶႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးၵေႃႈ  ၵႅပ့်ၼိုင်ႈၵူၺ်းၼႃႇ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼိူဝ် တပ်ႉၶဝ်သေ  ၵမ်းၵမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ  ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း   ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ၊ ယႃႈယႃလႄႈလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယမ့်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းလႆႈမႃးသွၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး မၢင်တီႈ လႆႈႁႃၵိၼ်ၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမီႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ လွင်ႈယႂ်ႇသုတ်း ပဵၼ်ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆမိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇၵူၼ်ႈဢုၼ်ႇ ယွၼ့်ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ့်လႄႈ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆ့ ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ဝၢၼ်ႈလူင်၊ၵဵင်းတုင်ဢွၼ်ႇ၊လွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ၊ပွၵ့်ယၢင်း၊ဝၢၼ်ႈၵုင်းသုတ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး၊ၾၢႆၶုၼ်လႄႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းPDF ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸွမ်းထုင်ႉသၼ်လွႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးပၢႆႈၽေးပဵၼ်ႁူဝ်သႅၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း