Friday, June 14, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ သီႇပေႃႉ 400 ပၢႆလူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 400 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo _ NMMB ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း 25/11/2022 ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ႁူဝ်ၼွင်လႄႈၵုင်းပႅၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်။ သွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမႁႃႇၸီႇ ဢၼ်မီးႁိမ်း ပူႇတႃႇ(တႃႈရူတ်ႉၾႆး) ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်းတေႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းပီႈၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်း  ။

ၸိူဝ်းၶဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း၊ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ဝႆႉၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈ။

“ မိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇမေႃးယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇဝၢင်းၸႂ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဢေႃႈ။ ” -ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း SSPP/SSA ၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း