Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယွၼ်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 ႁဵင်ပၢႆ တေဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈ တေႃႇ ထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈမႃးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပေႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈလႄႈ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇယူႇ သဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ပီ 2022 ၼႆႉသဵင်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း တီႈလႄႈ တီႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေ တေၵဵပ်းလၢႆးမိုဝ်း၊ လူင်းၸိုဝ်ႈၵၼ် တၢင်ႇထိုင်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ပီၼႆႉ သဵင်ႈ။ သင်ဝႃႈ ပီၼႆႉသဵင်ႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်း တေလႅၵ်ႈလၢႆႈ မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် တေလီၶိုၼ်ႈမႃးယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇလီႁိုဝ် ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းလႄႈ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉမႃး ၶႂ်ႈဝႃႈၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ၼႆ ၼၼ်ႉ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ တေၶၢႆႉၵႂႃႇၶၢတ်ႈ ယူႇတၢင်ႇတီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶမ်ၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးသင်ယဝ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၽိုၼ်ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ႁိူၼ်း လီၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇႁိူၼ်းလူႉႁိူၼ်းလႅဝ်မူတ်းယဝ်ႉ တႃႇတေမိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သင် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းသိူဝ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉလႄႈ မႆႈၸႂ်ပႃး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ထႅင်ႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပီ 2021 RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်း ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႃႇ 28  ဝၢၼ်ႈ ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း