Wednesday, December 6, 2023

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉဢၼ်ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း

Must read

ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးမိတ်ႈပႃးလႅဝ်း ၽၼ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမဵတ်းပႃ  တီႈပၢင်ပေႃႉၵွပ်ႉၾ် Regina ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉဢၼ်ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း

ၵူၼ်းယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းလႅဝ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိုပ်ႈလမ်းလႄႈ ၸူၼ် 3 ၵေႃႉ ပွႆႇပႅတ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈယဝ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ။

- Subscription -

ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇဢိၵ်ႇတၢင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇလမ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ ။

ၸူဝ်းသီႇႁထုၼ်း(ႁွင်ႉ)သေးပႄး ၺႃးၺွပ်းတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၵဝ်ႇႁိမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း ၊    ဢွင်ႇသီႇႁ(ႁွင်ႉ)မူၺ်းၼီႇ လႄႈ ဢွင်ႇၸေႃႇ(ႁွင်ႉ)သုတ်ႉၵျႄႇ ၺႃးၺွပ်းတီႈၶႅပ်ႇဝဵင်းတီႈၼိုင်ႈ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၺႃးၵုမ်း ၶင်တူဝ် ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  “တီႉလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်လီယဝ်ႉ တေၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈယၢပ်ႇၼႃႇ လႆႈၾၢင်ႉတူၺ်းၵူၼ်းယူႇတႃႇသေႇဢေႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၺ်းၼႃႇ တီႉလႆႈၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း  ပေႃးပႆႇတီႉလႆႈ ၸုမ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈတႄႉပႆႇယဝ်ႉယႃႇၵတ်းၸႂ်။ဢၼ်လၵ်ႉဢၼ်လိူတ်ႈတိုၼ်းတေမီးယူႇယဝ်ႉဝႃႈ၊မိူၼ်ၼင်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်လၵ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၢႆတေႃႇၽႂ်ၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၶဝ်လီ သွၵ်ႈႁူႉဝႆးဝႆးယဝ့် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၵိုတ်းၸွတ်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလွၵ်ႉၶတ်းသေႃးႁူဝ်မၼ်းဝႆႉ တိုၼ်းႁၢႆ။ တေႃႈၼင်ႈလွၵ်ႉသေႃးမၼ်းဝႆႉယင်းဢမ်ႇလွတ်ႈ။ ပလိၵ်ႈ၊ သိုၵ်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၽွင်းငမ်းမိူင်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႃပၼ်လႆႈၶိုၼ်းသေပွၵ်ႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉဢဝ်မိတ်ႈငႃသေ ႁိမ်ဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၾူၼ်းၵပ်းတူဝ် ၽွင်းၵႂႃႇဝႆႈၽြႃး တီႈဝတ်ႉပုင်ႇလူဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 သမ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမဵတ်းပႃတီႈၼွင် ႁိမ်းပၢင်ပေႃႉၵွပ်ႉၾ် Regina  ၺႃးၵူၼ်းၸူၼ်သၢမ်ၵေႃႉလမ်းၽၼ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ  ထိုင်တီႈၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း