Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးႁႂ်ႈမူတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊ ပိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

 တီႈၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတိုၵ်ႉမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ။ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈမီးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆဝႃႇ ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်းၼႆတႄႉၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၶပ်းၶိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ပေႃးဢမ်ႇၶိုင်ပၼ်တီႈယူႇတႄႉ တေလႆႈယူႇတီႈလႂ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈ။

“ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း သင်ၶဝ်ဝႃႈ ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢိူဝ်ႈ ပွၵ်ႈမႃးလႄႈၼႆၵေႃႈ တေပဵၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇၼႆ တေပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း။ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းၼႆၵေႃႈ တေလႆႈၶၢတ်ႇယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉသေ မၼ်းမႃးတုမ်ႉယွၼ်ႉထိုင် တင်းမူတ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ 54 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁူဝ် ၵူၼ်း 180 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ်၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁိူၵ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႅမ်းသႆး၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈမႃးၸမ် ထိုင်ပီယဝ်ႉပႆႇၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းငေႃႉလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီး ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600။ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ် တင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်းမူတ်းၸိုင် တေမီးမွၵ်ႈ 5 ႁဵင်ပၢႆ။ ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ပၢႆႈ မႃးၸမ်  ပီယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း