Monday, December 5, 2022

SSPP မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ 300 ပၢႆ

Must read

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ  SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ။

SSPP ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 26/6/2022

 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး သေဢမ်ႇၵႃး မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ်ပႃး ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 300 ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ၼၼ်ႉ   SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ  တေသိုပ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီမႃးၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉၵူၼ်းၵႃႉ ၶၢႆဢၼ် လႆႈဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ဢၼ်လႆႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈၸၢႆးလၢႆလၢႆ 239 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်းသမ်ႉ 94 ၵေႃႉ။ ပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ ပႆႇပႃး။ သဵၼ်ႈမၢႆပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ မီးထႅင်ႈၶေႃၶေႃ ၼၼ်ႉတႄႉႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးဝႃႈ ၸၢႆးမီးလၢႆၵေႃႉ ယိင်းမီးလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ လႄႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးတႄႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈထုင်ႉမၢဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ပီ 2017 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ SSPP တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆလႄႈ သူႇသမ်းၵိၼ် တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီ 2017 ၽူႈၸၢႆး 84 ၵေႃႉ ယိင်း 38 ၵေႃႉ၊ ပီ 2018 ၸၢႆး 74 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 26 ၵေႃႉ၊ ပီ 2019 ၸၢႆး 5 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 3 ၵေႃႉ၊ ပီ 2020 ၸၢႆး 43 ၵေႃႉ ၊ ယိင်း 22 ၵေႃႉ၊ ပီ 2021 ၸၢႆး 23 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 4 ၵေႃႉလႄႈ ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၸၢႆး 10 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း