Wednesday, April 24, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၶဝ်ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇယဝ်ႉလႄႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ၊ ၸွမ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇလႄႈ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင် တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၽဝ်ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။  မိူဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးယူႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႃးၶိူင်ႈမိုဝ်း မႃးသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းၼဵင်ႈၼုမ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈလွႆၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉပႂ်ႉတႃႈပႂ်ႉတၢင်းသေ ႁႄႉထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၸုမ်းပရႁိတ သူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈတႃႇၼၵေႃႈလူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵႃႈလႆႈၵႂႃႇႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ပၢႆလိူဝ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သမ်ႉၺႃးၽဝ်ႁိူၼ်းယေးထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်းၵူၼ်းၵႄႇ   တုမ့်တိူဝ့်ပၢႆးၸႂ်  လူႉတၢႆၵႂႃႇ ၵေႃႈမီး ။

“  တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈၵိၼ်၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵေႃႈလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈ၊ ၸႂ်တိတ်းၸႂ်ႁွႆႈၶႂ်ႈပွၵ်ႈ  မိူဝ်း၊ တီႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉပႆႇၵတ်းယဵၼ်  ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ဝူၼ်ႉၼမ် တိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီသေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 2 လိူၼ် ၼၼ်ႉ  တၢႆၵေႃႈ လၢႆၵေႃႉယဝ်ႉဢေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး”- ၵူၼ်းပၢင်လွင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း