Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း

Must read

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိူဝ်တႆး ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်း ပၢႆႈသိုၵ်း TNLA လႄႈ MNDAA လိုပ်ႈလမ်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိူဝ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းလွႆယူႇၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သိုၵ်းလွႆ မႃး ၵဵပ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵေႃႈမီးဝႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ်။ ဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢဝ်မူတ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10- 10ပၢႆၵေႃႈၵဵပ်းမူတ်း ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိူဝ်တႆး ၼႆႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃငၢပ်ႈ  ၊ လွႆဝဵင်း ၊ မၢၼ်ႈၵွင်း  ၊ ၽၢင်ၽႃ  ၊ သျႅဝ်ႉသူၺ်ႇသိင်း ၊ မၢၼ်ႈၶႃး လႄႈ ၼွင်ဝႃႉ  ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၺႃးသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၵဵပ်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသျႅဝ်ႉသူၺ်ႇသိင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢင်ဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၵႆဝဵင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းသေ လႆႈ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝႃႉၼၼ်ႉ ပၢႆႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈသူင်ႇၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်း သိုၵ်းၵေႃႈ ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉ ပၢႆႈလႆႈၵေႃႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးၵူႈဝၼ်း ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ယိုဝ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိူဝ်တႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉသမ်ႉ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈ ဢွၼ်ႇ ယိုဝ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်။ သင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 800 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း