Thursday, May 30, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် လၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆပိင်ႇၺႃႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးၶိုၼ်းၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၵမ်ႈၼမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး(ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 4 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်သၢႆမိူင်း/ ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး(ၵ) ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ မူတ်း ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတႄႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမေႃ သွၼ် တိတ်းၸပ်း တေမီးမွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

  ဝၼ်းတီႈ 17 လႄႈ18 သွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    မီး  15 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈ   ၵျွၵ်ႉမႄး၊ တူၼ်ႈတီး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵဵင်းတုင်   ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်။  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၺ်းလူပၼ်သင် ။ တင်ႈတႄႇပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႇလၢမ်းၶဝ်ႈမိူင်းမႃး ႁူဝ်ပီ 2020 ပုၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃႈမႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း